Aikido Logo

Тъй-като "ай" /хармония/ е също като "ай" /любов/, реших да нарека моето оригинално "будо" АЙКИДО, въпреки че думата "айки" е старинна. Думата, която е била използвана от войните в миналото е напълно ралична от тази, която използвам аз.


"Айки" не е техника, с която да се бориш и да побеждаваш врага. Това е Път /начин/ да се помириш със света и да изградиш с другите човешки същества едно семейство.


О'Сенсей Морихей Уешиба